Wrangelismin historiaa

Wrangelismin synty sijoittuu Suomen itsenäistymistä edeltäviin vuosiin, jolloin valtioneuvos, indifferenssitieteiden tohtori Theodor Wrang (1836-1918) tutustui Suomen ensimmäisiin puutarhatonttuihin Urajärven kartanossa Asikkalassa. Myös kertomukset kartanon edesmenneen emännän mieltymyksestä nukkeihin tuottivat vahvaa johdantoa valtioneuvoksen kiinnostukselle representatiivista hahmonkehittelyä kohtaan.

Tohtori Wrang kehitti pitkään wrangelismin ideologiaa ja ilmaisua mekaanisen puunkäsittelyn traditioihin perustuen, mutta joutui toistuvasti pettymään kannattajakunnan lyhytkestoisuuteen. Arvostettuna teollisuusmiehenä tohtori Wrang viisaasti ymmärsi, ettei ihmiskunnan teknologinen osaaminen ollut vielä riittävän kypsä wrangelismin tarpeisiin. Tämän johdosta hän osoitti testamentissaan huomattavan summan kehitystyön jatkamiseen sitten kun synteettisten materiaalien kestävyys on saavuttanut riittävän kypsyysasteen.

2010-luvulla tohtori Wrangin jäämistönhoitaja The Wrang arvioi teknologisen kehityksen saavuttaneen odotetun tason ja käynnisti määrätietoisen työn wrangelismin esiinmarssin mahdollistamiseksi. Pian kannattajakunnan enemmistön muodostivat Stockmann-yhtiön mallintehtävistä eläköityneet kestävät hahmot.

Loppu onkin historiaa, joka toki toistaiseksi näyttäytyy aikalaisille käsilläolevana todellisuutena. Nyt voidaan todeta tohtori Theodor Wrangin pitkäaikaisen unelman toteutuneen: "ideologian yhteiskunnallinen periaateohjelma on osoittautuva sekä aikaa kestäväksi että ajassa eläväksi".

Urajärven kartanoon Saksasta hankitut, tiettävästi Suomen ensimmäiset puutarhatontut.